With a BSc Economics degree in Politics and Sociology, Izzabella’s academic knowledge covers multiple complex areas of social, institutional, and structural inequality. In addition to academic know how, Izzabella’s role as co-chair of Cardiff University’s Student Race Equality Steering Group sees her working with a close-knit team to represent the interests and opinions of students that feed to the top of university management structure, influencing policy creation and inclusion enhancement. 

With detailed training in SEN support and child safeguarding practice, Izzabella has worked in the field of educational development for a number of years performing various volunteer and paid work; most recent being role of learning support worker. Within this work Izzabella has visited various Welsh educational institutions and supported a number of children with varying abilities and needs. 

As Director of I’m Representing IECC the majority of Izzabella’s work centres around administrative support, operations and innovation management, and general organisational support.

Efo astudiaethau prifysgol mewn Gwleidyddiaeth a Chymdeithaseg, mae adnabyddiaeth academig Izzabella yn gwasgaru dros niferoedd o bynciau cymhleth o anghydraddoldeb cymdeithasol, sefydliadol a strwythurol. Yn ychwanegol a'i adnabyddiaeth academig, mae rôl Izzabella fel y cyd-gadeirydd y Grŵp Llywio Cydraddoldeb Hiliol Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn gweld hi'n gweithio efo tîm agos i gynrychiolir diddordebau a barnau myfyrwyr sydd yn cael eu danfon i'r strwythur rheolaeth y brifysgol, yn dylanwadu'r greadigaeth a'r cynhwysedd o bolisïau.

Efo hyfforddiant manwl efo cymorth SEN(Addysg Anghenion Arbennig)ac ymarfer amddiffyniad plant, mae Izzabella wedi gweithio yn y maes o ddatblygiad addysg am nifer o flynyddoedd yn perfformio amrywiol o waith gwirfoddol a chyfludedig; yr un diweddaraf bod y rôl fel gweithiwr cymorth dysgu.

Tu fewn y gwaith yma mae Izzabella wedi ymweld â nifer o sefydliadau addysg Gymreig ac wedi cefnogi nifer o blant efo galluoedd ac anghenion amrywiol.

Fel y Cyfarwyddwr o I’m Representing IECC mae'r mwyafrif o waith Izzabella yn canolbwyntio ar gefnogaeth weinyddol, rheoli gweithrediadau a chyfnewidiadau, a chymorth sefydliadol cyffredinol.