Championing positive representation and diversity in Welsh literature and education, and Co-founder of I’m Representing IECC, Jessica Dunrod has a BA Translation degree with completed university study in MA Translation at Cardiff University where she also serves Co-Chair of Cardiff University’s Student Race Equality Steering Group.A multilingual translator fluent in Spanish and Modern Greek, Jessica is an expert in inclusive language and the Director of the UK’s first and only Black owned translation firms Lily Translates .Jessica became the first Welsh-born Black children’s author since releasing “Outstanding” and “Your Hair is Your Crown” which she wrote to counteract The Black Doll Test (Brown University) and other learned behaviours such as unconscious bias which are acquired by primary school age. Dedicated to raising awareness of the Black Welsh narrative, Jessica is also the Welsh correspondent for The Voice Newspaper.

Yn pencampio cynrychiolaeth bositif ac amrywiaeth yn llyfryddiaeth ac addysg Gymreig, a'r Cyd-sylfaenydd I’m Representing IECC, mae gan Jessica Dunrod gradd BA Cyfieithu efo gradd prifysgol MA Cyfieithu o Brifysgol Caerdydd lle mae hi hefyd yn gwasanaethufel y Cyd-gadeirydd Grŵp Llywio Cydraddoldeb Hiliol Prifysgol Caerdydd. El cyfieithydd amlieithog sy'n rhugl mewn Sbaeneg a Groegaidd Modern, mae Jessica yn arbenigwr mewn iaith gynhwysol a'r Cyfarwyddwr yr unig gwmni cyfieithu Du yn y Deyrnas Unedig Lily Translates. Daeth Jessica yr awDur Cymraeg cyntaf ers rhyddhau "Arbennig" ac "Dy Wallt yw Dy Goron" bu ysgrifennodd hi er mwyn gwrthweithio'r Prawf Dol Du (Prifysgol Brown) ac ymddygiadau dysgedig fel tueddiadau anymwybodol sydd yn cael eu dysgu at oed ysgol gynradd. Yn ogystal â'i ymgysegriad i godi ymwybyddiaeth i'r adroddiant Cymraeg Du, mae Jessica hefyd yw'r gohebydd Cymraeg ar gyfer papur newydd The Voice.